NYHETER

Rotary-året 2018 - Det nye Styret ønsker å avvikle vinlotteriet

I konstituerende styremøte den 27.8. gikk styret  inn for å avvikle vinlotteri i klubbens møter. Dessuten ønsker styret at - istedenfor å gi vin som påskjønnelse til eksterne foredragsholdere, - skal en vurdere å gi en symbolsk gave som direkte understøtter Rotary's Polio Plus program. Før endelig vedtak om dette fattes skal saken legges frem for ordinært møte til orientering. Eventuelle innvendinger som måtte fremkomme, vil styret ta til orientering før endret praksis effektueres.MØTE 28.8. "STORE VEIPROSJEKTER I TRØNDELAG"

Foredrag ved direktør Johan Arnt Vatnan - Nye Veier AS.
Vel møtt

"VILDANDEN" PÅ TRØNDELAG TEATER - 16.10.17

Den 16.10. erstatter vi vårt ordinære klubbmøte med omvisning i teateret kl. 17.30 (varighet ca. 1 time), og etterfølgende forestilling.
Bindende påmelding til sekretæren senest 18.september. Den enkelte må selv hente ut billettene i teateret - se info i mail fra Birger.

FØRSTE MØTE ETTER SOMMEREN - 14.8.17

Sommeren er nå mer eller mindre over, og Trondheim Internasjonale Rotary Klubb møtes til høstens første medlemsmøte 14.8.17 kl. 19.
Følg med på mail for å få informasjon om tema for første møte.

MEDLEMSMØTE 12.6.17

Mandag 12.6.17 ble det arrangert medlemsmøte i klubben. Totalt møtte det 15 medlemmer, og møtet var derfor beslutningsdyktig. 

I møtet ble det vedtatt nye vedtekter for Trondheim Internasjonale Rotaryklubb, gjeldende fra 1.7.17.

I tillegg ble det gjennomført valg av styre og oppnevning av komitemedlemmer for Rotaryåret 17-18.
Fremlagt budsjettforslag ble også behandlet, og møtet vedtok i den forbindelse at kontingenten skulle økes til kr.1.250/halvår (en økning på kr. 50/halvår).

Til slutt gjennomgikk Innkommende president de mål og planer for Rotaryåret 17-18 som har blitt sendt til Distriktsguvenør. 

Dokumentasjon fra møtet vil bli arkivert under komiteer på Rotary Medlemsnett, og kan forøvrig oversendes på mail ved forespørsel.


Sommeravslutning 2017

Mandag 19. juni ble det første år som fusjonert klubb feiret i form av en tradisjonell sommeravslutning. Totalt 14 medlemmer og 2 ledsagere deltok på den hyggelige sammenkomsten. President for Rotaryåret 16-17, Ingeborg Torstensen, oppsummerte det første året som en klubb i en fin tale, før hun overleverte presidentkjedet til innkommende president, Terje Ruud.dugnad på sverresborg folkemuseum 2017

Mandag 8 Mai 2017 gjennomførte klubben den årvisse dugnaden på Sverresborg Folkemuseum. Til tross for et typisk vårvær, med 4 årstider i timen - endog med litt hvit nedbør - møtte det 12 medlemmer + 1 gjest. Arbeidsinnsatsen var upåklagelig, og til tross for at det på forhånd var sagt at de som ønsket og hadde anledning kunne fortsette helt til kl. 21 var alt arbeid sluttført i god tid før deltakerne fikk servert nydelige vafler og kaffe. Uteinnsatsen ble endog avsluttet med en allsang, ledet av Ingar Hynne.


God arbeidsinnsats!
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Næringslivets hus
Adresse: Dronningens gate 12
Adresse 2: Møtesenteret 4. etasje
Postnummer: 7011
Sted: Trondheim
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møterommet er i konferansesenteret 4. etasje. Det er heis tilgjengelig. Inngangsdøren fra gaten er åpen fra kl 1845.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...